Seje delovnih teles občinskega sveta pred 13. redno sejo občinskega sveta (4. in 5. julija 2016)

datum: 28.06.2016

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 7. julija 2016, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

10. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 4. julija 2016, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

13. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 4. julija 2016, s pričetkom ob 15.45 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

10. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 5. julija 2016, s pričetkom ob 7.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

9. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v torek, 5. julija 2016, s pričetkom ob 12.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

9. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 5. julija 2016, s pričetkom ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 13. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2016062412595089/