6. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 7. 12. 2016 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 02.12.2016

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2014-OS/6-IS-F1
Datum:   2. 12. 2016 

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016), 

S K L I C U J E M 

6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,
ki bo v sredo, 7. decembra 2016, s pričetkom ob 17.00 uri,
v dvorani Kulturnega doma Apače.

Seja bo potekala v okviru
2. skupne izredne seje občinskih svetov Občin UE Ljutomer in
3. skupne izredne seje občinskih svetov Občin UE Gornja Radgona.
 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

3.      Obravnava in sprejem predloga Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Gornja Radgona – druga obravnava

4.      Obravnava in sprejem predloga Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Prlekija d.o.o. – druga obravnava

 

Izredna seja se skliče za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Ker so odloki občin pod tč. 3 vsebinsko poenoteni, odlok pod tč. 4 pa mora biti sprejet v isti vsebini, so se občine ustanoviteljice JP Prlekija dogovorile, da bodo skupno obravnavo in sprejem opravile na skupni seji občinskih svetov občin, kar je razlog za sklic izredne seje. Gradivo k točkama 3 in 4 je priloženo.  

Vljudno vabljeni,

                                                                                                               ŽUPAN
                                                                                          OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                    Stanislav ROJKO, l.r. 


KOMPLETNO GRADIVO za 6. izredno sejo OS - 7. 12. 2016 (PDF) - 2. 12. 2016