Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podanih na 15. redni seji občinskega sveta)

datum: 09.02.2017

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Na podlagi 17. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016) so v nadaljevanju podani naslednji 

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta 

Na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, podanih na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 22. 12. 2016 so v nadaljevanju pripravljeni sledeči pisni odgovori, ki se objavijo na spletni strani občine, in sicer:

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (PDF) - 9. 2. 2017