JAVNO NAZNANILO - seznanitev z odločbo MKGP - ukrepi za imetnike perutnine in ptic v ujetništvu (ptičja gripa)

datum: 04.04.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

Občina seznanja javnost, da je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, OE Murska Sobota izdala dopolnilno odločbo s katero se odredijo ukrepi za imetnike perutnine in pric v ujetništvu (odločba z uveljavitvijo prenehanja nekaterih ukrepov v zvezi z ukrepi za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje aviarne influence in ohranjanju določenih ukrepov - ptičja gripa)

JAVNO NAZNANILO - ODLOČBA MKGP - ukrepi za imetnike perutnine in ptic v ujetništvu, z dne 3. 4. 2017 (PDF) 

* * *

DOPOLNILNA ODLOČBA MKGP - imetnikom perutnine in ptic v ujetništvu - z dnem 25. 4. 2017 se prekinejo vsi odrejeni ukrepi, z dne 25. 4. 2017 (PDF)