JAVNO NAROČILO: “Prenova javne razsvetljave na Partizanski cesti in Cesti na stadion v Gornji Radgoni“

datum: 25.04.2017

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Prenova javne razsvetljave na Partizanski cesti in Cesti na stadion v Gornji Radgoni“ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (oddano 24. 4. 2017 z oznako objave JN003989/2017-W01), preko spletne povezave:  

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=203788