Seje delovnih teles občinskega sveta pred 19. redno sejo občinskega sveta (15., 19. in 20. junija 2017)

datum: 12.06.2017

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 19. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 22. junija 2017, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

14. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v četrtek, 15. junija 2017, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

15. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 19. junija 2017, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

22. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 19. junija 2017, s pričetkom ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

14. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 20. junija 2017, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

15. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 20. junija 2017, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 19. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

https://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2017060815283393/