Obvestilo o omejitve porabe pitne vode na območju Mariborskega vodovoda

datum: 27.06.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

Mariborski vodovod sporoča, da se je, zaradi visokih dnevnih temperatur v mesecu juniju, zelo povečala poraba pitne vode. Povečanje predvidevamo tudi v mesecu juliju in avgustu.

V takih razmerah kapacitete vodooskrbnega omrežja ne omogočajo nemotene oskrbe s pitno vodo, posebej v višje ležečih predelih.

Vse uporabnike pozivamo, da rabo vode omejijo na osebno in gospodinjsko rabo, ne pa za zalivanje vrtov, pranje vozil in polnjenje bazenov.

Omejitev rabe pitne vode velja na celotnem območju oskrbe s pitno vodo in velja do preklica.

Za upoštevanje in razumevanje trenutne situacije se porabnikom pitne vode iskreno zahvaljujemo. 

 

MARIBORSKI VODOVOD j.p. d.d. 
Jadranska cesta 24, 2110 Maribor