Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice

datum: 20.06.2017

kategorija: Sporočilo za javnost

Sporočilo vinogradnikom! 

K obveznim ukrepom za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice spada obvezno zatiranje njenega prenašalca – ameriškega škržatka

Zlata trsna rumenica je nevarna bolezen vinske trte, ki jo prenaša žuželka ameriški škržatek. Okužene trte lahko v nekaj letih propadejo. 

Območje najb  okužb je po določilih Javne službe zdravstvenega varstva rastlin v Sloveniji tudi območje občine Gornja Radgona, zato priporočamo izvajanje ukrepov, ki preprečujejo veliko gospodarsko škodo v vinogradih! 


Obvestilo o obveznem zatiranju ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice (PDF)

ZGIBANKA (PDF)

PLAKAT (PDF)

Obvestilo-ameriški škržatek-DN135597-17 Plakat.jpg