Seje delovnih teles občinskega sveta pred 20. redno sejo občinskega sveta (21., 25. in 26. septembra 2017)

datum: 20.09.2017

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 28. septembra 2017, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

15. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v četrtek, 21. septembra 2017, s pričetkom ob 15.00 uri, v konferenčni sobi Občine Gornja Radgona;

16. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 25. septembra 2017, s pričetkom ob 14.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

23. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 25. septembra 2017, s pričetkom ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

15. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 26. septembra 2017, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

16. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 26. septembra 2017, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 20. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

https://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2017091414521069/