Seje delovnih teles občinskega sveta pred 25. redno sejo občinskega sveta (18., 19., 20. in 24. septembra 2018)

datum: 18.09.2018

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 25. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v torek, 25. september 2018, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

21. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v torek, 18. septembra, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

19. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v torek, 18. septembra, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

19. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v sredo, 19. septembra 2018, s pričetkom ob 7.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

28. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v četrtek, 20. septembra, s pričetkom ob 14.15 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

21. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v četrtek, 20. septembra, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

15. seja Komisije za mandatna vprašanja, voilitve in imenovanja, ki bo v ponedeljek, 24. septembra, s pričetkom ob 15.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 25. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

www.gor-radgona.si/novice/2018091216165483/