SEZNAMI potrjenih kandidatov in list kandidatov za redne volitve v Občini Gornja Radgona, ki bodo dne 18. novembra 2018

datum: 26.10.2018

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 4. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) v zvezi z določbami 60. in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ) (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 23/17), Občinska volilna komisija Občine Gornja Radgona, 26. 10. 2018 objavlja 
 

 

* * *

Javni podatki o lokalnih volitvah 2018 za vse občine v Sloveniji so dostopni na portalu http://volitve.gov.si/lv2018/ 

Javni podatki o lokalnih volitvah 2018 za Občino Gornja Radgona so dostopni tudi na:
   - http://volitve.gov.si/lv2018/kandidati/zupani_os_gornja_radgona.html (kandidature za župana in liste kandidatov za občinski svet)
   - http://volitve.gov.si/lv2018/kandidati/ckvs_gornja_radgona.html (kandidature za svete KS)