Seje delovnih teles občinskega sveta pred 2. redno sejo občinskega sveta (15. in 16. aprila 2019)

datum: 08.04.2019

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 18. aprila 2019, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

1. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 15. aprila 2019, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

1. seja Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 15. aprila 2019, s pričetkom ob 16.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

1. seja Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 16. aprila 2019, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

1. seja Odbora za finance in premoženjska vprašanja, ki bo v torek, 16. aprila 2019, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.

 

Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 2. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:
https://www.gor-radgona.si/novice/2019040816153658/