Obvestilo o pričetku del na visokovodnem zidu v Gornji Radgoni v okviru projekta »goMURra«

datum: 02.07.2019

kategorija: Sporočilo za javnost

Obvestilo - V okviru projekta »goMURra« so se pričela dela na visokovodnem zidu v Gornji Radgoni (PDF)

Projekt goMURra-Obvestilo o pričetku del na visokovodnem zidu-06-2019

* * *

V okviru projekta »goMURra« so se pričela dela na visokovodnem zidu v Gornji Radgoni

V sklopu aktivnosti projekta goMURra, ki poteka v okviru programa Interreg Slovenija-Avstrija, vanj pa je vključenih sedem projektnih partnerjev iz Avstrije in Slovenije, so se pričele priprave za dela na visokovodnem zidu ob reki Muri v Gornji Radgoni.

Podpis pogodbe za izvedbo storitev projektiranja, gradnje, inženirja in nadzornika za izvedbo nadgradnje visokovodnega zidu v Gornji Radgoni je bil izveden konec maja 2019. Zdaj je na vrsti izbrani izvajalec, ki bo pripravil projektno dokumentacijo in izvedel gradnjo do konca januarja 2020. Obstoječi zid bo tako od mostu do sejmišča prenovljen in nadvišan do potrebne višine, ki bo zmanjševala poplavno ogroženost Gornje Radgone. V sklopu prenove obstoječega zidu je predvidena tudi urbana ureditev neposredne okolice zidu.

Bilateralni projekt goMURra je bil odobren v aprilu 2018. Sedem projektnih partnerjev iz Avstrije in Slovenije bo v šestih delovnih sklopih zasnovalo in izvedlo usklajene ukrepe za izboljšano upravljanje voda, izboljšano ekološko stanje mejne Mure in njenih pritokov ter izboljšano obvladovanje poplavne ogroženosti in izvajanje protipoplavnih ukrepov vzdolž mejne Mure.

Več o projektu na spletni strani:

https://www.gomurra.eu/sl/gomurra-programa-interreg-v-a-slovenija-avstrija/

Projekt »goMURra« - Čezmejni načrt za inovativno trajnostno upravljanje mejne Mure in izboljšanje obvladovanja poplavne ogroženosti