Obvestilo o izvajanju vzdrževalnih del na visokovodnem nasipu proti Podgradu

datum: 22.09.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO - Vzdrževalna dela na visokovodnem nasipu proti Podgradu (PDF)

Obvestilo - nadvišanje visokovodnega nasipa proti Podgradu-21.09.2021


* * *

O B V E S T I L O

VZDRŽEVALNA DELA NA VISOKOVODNEM NASIPU PROTI PODGRADU

Sprehajalce in uporabnike nasipa proti Podgradu obveščamo, da se na območju nasipa izvajajo vzdrževalna dela v javno korist. Investitor vzdrževalnih del je upravljavec nasipa, Direkcija Republike Slovenije za vode, ki v sklopu vzdrževalnih del nadvišuje nasip v višini do 70 cm. Vzdrževalna dela bodo potekala en mesec. Prosimo vas, da upoštevate opozorilne znake izvajalca in se v času izvajanja gradbenih del po nasipu (iz varnostnih razlogov) ne gibate in ne sprehajate.

Hvala za potrpežljivost in za razumevanje.