OBVESTILO OBČANOM o projektu Kolesarska pot v mestu Gornja Radgona - obnova Mladinske ulice in Ceste na stadion

datum: 27.12.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Projekt »Kolesarska pot v mestu Gornja Radgona«

REKONSTRUKCIJA VOZIŠČ MLADINSKE ULICE IN ULICE CESTA NA STADION  V GORNJI RADGONI

Projekt se je pričel z rekonstrukcija vozišča Mladinske ulice v mesecu juniju in juliju letošnjega leta, v okviru katerega je bila izvedena tudi sečnja in spravilo 76 dotrajanih dreves, ki so se v mesecu novembru 2021 nadomestila s stotimi mladimi drevesi. Sledila so številna obnovitvena dela na vozišču ulice Cesta na stadion, ki so podrobneje zapisana v obvestilu.

Po vozišču obnovljenih ulic je predviden obvoz za vsa vozila (zraven še drugih mestnih ulic), v eni od faz preureditve semaforiziranega križišča v krožišče v centru mesta Gornja Radgona, ki se bo pričela v prvi polovici meseca januarja 2022. To bo še ena, za Občino Gornja Radgona, zelo pomembna investicija, ki bo vplivala na izboljšanje kvalitete življenja vseh občanov, zato verjamemo, da jo boste z razumevanjem sprejeli. O sami predvideni ureditvi krožišča sledi še podrobnejša informacija. 

Več o izvedeni rekonstrukciji vozišč Mladinske ulice in ulice Cesta na stadion v okviru projekta "Kolesarska pot v mestu Gornja Radgona" pa v: 

Obvestilu o rekonstrukciji vozišč Mladinske ulice in ulice Cesta na Stadion