INFORMACIJA O REKONSTRUKCIJI LOKALNE CESTE V NASELJU OČESLAVCI

datum: 27.12.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Rekonstrukcija lokalne ceste v naselju Očeslavci

Občina Gornja Radgona je skupaj z Občino Radenci v novembru in decembru letošnjega leta uspešno izvedla celovito rekonstrukcijo lokalne ceste LC 104041 v naselju Očeslavci, v skupni dolžini 1.100 m. Cesta poteka po območju obeh občin (700 m Občina Gornja Radgona in 400 m Občina Radenci), in sicer od Vaškega doma Očeslavci do križišča z državno cesto Kapela – Grabonoš.

Do pričetka obnove predmetne lokalne ceste v letošnjem letu je bila cesta v zelo slabem stanju (dotrajana asfaltna prevleka, večji posedki na nekaterih delih ceste, neurejene bankine z odvodnjavanjem). V okviru celovite rekonstrukcije se je na novo izvedla ustrezna podlaga iz gramoznega nasutja, sanirali so se lokalni posedki, na pravilen način se je izvedlo odvodnjavanje ceste s čiščenjem obstoječih odvodnih jarkov, kot zaključek pa se je izvedla tudi nova asfaltna prevleka z utrditvijo bankin. Asfaltirano vozišče je izvedeno v širini 4,5 m in s tem omogoča normalen promet za vsa motorna vozila.

Za skupno financiranje navedene obnove je bil med Občino Gornja Radgona in Občino Radenci podpisan tudi ustrezen Sporazum o sofinanciranju, nosilec celotne izvedbe in vseh potrebnih postopkov pa je bila Občina Gornja Radgona.

Informacija o rekonstrukciji lokalne ceste v naselju Očeslavci