JAVNO NAROČILO: “Izvedba mrliške vežice na pokopališču Negova - tretja ponovitev postopka“

datum: 06.01.2022

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Izvedba mrliške vežice na pokopališču Negova - tretja ponovitev postopka“​ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (objavljeno 6. 1. 2022, številka JN000079/2022-W01), preko spletne povezave:  

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=431113

RAZPISNA DOKUMENTACIJA, POPISI IN PRILOGE:
JN-Mrliška vežica Negova-PZI dokumentacija.zip (PZI dokumentacija, velikost 29,3 MB, objavljeno 6. 1. 2022)

JN-Mrliška vežica Negova-Gradbeno dovoljenje.pdf (gradbeno dovoljenje, objavljeno 6. 1. 2022)

JN-Mrliška vežica Negova-Razpisna dokumentacija-tretja ponovitev postopka.pdf (razpisna dokumentacija, objavljeno 6. 1. 2022)
JN-Mrliška vežica Negova-Razpisna dokumentacija-tretja ponovitev postopka_obrazci.docx (razpisna dokumentacija obrazci, objavljeno 6. 1. 2022)

JN-Mrliška vežica Negova-tretja ponovitev postopka-Popis del (Ponudbeni predračun).xlsx (popis del, objavljeno 6. 1. 2022)