Radijska oddaja: Župan na obisku, ki je bila 5. januarja 2022

datum: 14.01.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

Vabljeni k poslušanju radijske oddaje: Župan na obisku, ki je bila 5. januarja 2022 na Radiu Murski val.

Župan Stanislav Rojko v oddaji govori o sprejetem proračunu občine Gornja Radgona za leto 2022 pri čemer je izpostavil pridobivanje nepovratnih sredstev za projekte v letu 2022, odhodke proračuna v skupni višini 18 mio eur, omenil nadaljevanje prenove javne razsvetljave po občini, postavitev solarnih svetilk po krajevnih skupnostih in že desetletje nespremenjeno ekonomsko ceno vrtca (za starše).

Govora je tudi o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini (dvigu vrednosti točke in ukinitvi izjem v skladu z zakonom), rekonstrukciji vozišča Cesta na Stadion, pričetku investicije "Preureditev križišča v krožišče v centru mesta Gornja Radgona" v mesecu januarju in predvidenih obvozih, o aktivnostih glede kreditiranja (nakup objekta Elsa, VŠD, občinske ceste).