Obvestilo kmetovalcem o razpisih MKGP: trije javni razpisi za naložbe v kmetijska gospodarstva in predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov

datum: 21.01.2022

kategorija: Razpis

Obvestilo kmetovalcem v občini:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo tri javne razpise iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva, za naložbe namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali in za naložbe v predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov.

Na treh javnih razpisih je namenjeno 57,6 mio evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva in predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov.

Vse o objavljenih javnih razpisih najdete na povezavi:

https://skp.si/javni-razpisi/aktualni-javni-razpisi/na-treh-javnih-razpisih-57-mio-evrov-za-nalozbe

 

Povezana novica:

Datum Naslov
01.04.2022 Obvestilo kmetovalcem o razpisih MKGP: podaljšanje dveh javnih razpisov v kmetijstvu iz naslova podukrepa 4.1