Obvestilo o aktivnostih glede ureditve preseljene avtobusne postaje na novi lokaciji

datum: 21.01.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO OBČANKAM IN OBČANOM

Projekt »Krožišče v centru mesta Gornja Radgona« 

Ureditev preseljene avtobusne postaje na novi lokaciji pri železniški progi 

Vse občanke in občane Občine Gornja Radgona obveščamo, da so se v okviru fizične preselitve avtobusne postaje na novo lokacijo pri železniški progi v mestu Gornja Radgona, izvedle že številne aktivnosti za ureditev območja nove avtobusne postaje. Tako je bila postavljena ustrezna prometna in druga signalizacija za normalno odvijanje prometa na novi lokaciji ter označena varna šolska pot, ki vodi mimo gradbišča. Že pred selitvijo na novo lokacijo, ki se je zgodila 12 januarja 2022, sta bili naročeni dve nadstrešnici, v katerih bodo po postavitvi le-teh izobešeni vozni redi vseh avtobusnih prevoznikov. V obeh nadstrešnicah bodo nameščene tudi klopi za sedenje in koši za odpadke. V prejšnjem tednu je bil na novo lokacijo nameščen tudi mobilni WC, medtem ko bo vsa ostala urbana oprema, to je obe nadstrešnici, klopi za sedenje in koši za smeti, dokončana in postavljena najkasneje do konca naslednjega tedna, to je do 28. januarja 2022.

Prosimo, da z mero potrpežljivosti sprejemate prizadevanja in časovno izvedbo vseh nalog povezanih z novo lokacijo avtobusne postaje in spremenjenega prometnega režima na tem območju, ki se je moral prilagoditi dinamiki izgradnje novega krožišča v centru mesta Gornja Radgona. K vsem nalogam smo pristopali pravočasno in v skladu s projektnimi zahtevami, vendar vse zgoraj navedeno ni izvedljivo takoj in zahteva svoj čas.

Hvala za razumevanje in potrpežljivost.

Ureditev preseljene avtobusne postaje v Gornji Radgoni