Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (prejeta v času med 12. in 13. redno sejo)

datum: 17.06.2022

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Na podlagi 17. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016) so v nadaljevanju podani naslednji 

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta 

Na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, katera so bila prejeta v času med dvema rednima sejama občinskega sveta (med 12. in 13. redno sejo), so pripravljeni pisni odgovori, ki se objavijo na spletni strani občine, in sicer:

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta - 16. 6. 2022 (PDF)