KOLESARSKE POTI GORNJA RADGONA - obvestilo o izvedenem projektu

datum: 24.06.2022

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO O IZVEDENEM PROJEKTU »Kolesarske poti Gornja Radgona« – I. faza

Kolesarska pot v mestu Gornja Radgona na Mladinski ulici in ulici Cesta na stadion je končana

Občina Gornja Radgona je v letu 2021 pričela z gradnjo kolesarske površine na območju Mladinske ulice in ulice Cesta na stadion, v sklopu projekta »Kolesarske poti Gornja Radgona«. Vsa dela so bila končana meseca maja 2022. Uredile so se kolesarske površine v skupni dolžini 740 metrov. Ob sami izgradnji kolesarske poti je bila izvedena celotna rekonstrukcija obeh ulic z novo zgrajenimi pločniki in z obnovljenim cestiščem.  Vsa drevesa ob kolesarski poti, ki poteka po Mladinski ulici, so se zaradi dotrajanosti odstranila in zasadila na novo.  

Nadaljevanje oz. gradnja druge faze izvedbe projekta »Kolesarske poti Gornja Radgona« je predvidena v letu 2023. Trasa predvidene kolesarske poti v II. fazi projekta poteka ob delu Lackove ulice in Gubčeve ceste, mimo polnilnice podjetja Radgonskih goric ter po nasipu do meje z Občino Apače.

Vrednost celotne investicije znaša 345.329,04 EUR, od tega znaša delež Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) 120.268,04 EUR, delež občine pa 225.061,00 EUR.

Z izgradnjo kolesarskih poti je občina zadostila vsem pogojem sofinanciranja, saj nudi občanom številne možnosti za uporabo kolesa v vsakdanjih aktivnostih po mestu, navezuje pa se tudi na kolesarske površine iz mesta do industrijske cone ter do sosednjih občin.

Kolesarska pot v mestu Gornja Radgona in obnovljeno cestišče v I. fazi projekta se že množično uporablja, na tej relaciji poteka tudi obvoz zaradi izgradnje krožišča v centru mesta.

Pridobitev bo uradno predana namenu v sklopu praznovanja letošnjega občinskega praznika v jesenskem času.

 

Obvetilo o izvedenem projektu (pdf) 

Fotografije urejene kolesarske poti (Mladinska ulica, Ulica Cesta na stadion)
kolesarske poti3kolesarske poti5

kolesarske poti2Kolesarske poti1