Občina Gornja Radgona uspešno izvedla nakup in postala lastnik gradu Šahenturn (nekdanje vojašnice) z zemljiščem v centru mesta Gornja Radgona

datum: 15.09.2023

kategorija: Sporočilo za javnost

Izjava za javnost - Občina Gornja Radgona uspešno izvedla nakup in postala lastnik gradu Šahenturn (nekdanje vojašnice) z zemljiščem v centru mesta Gornja Radgona (PDF) - 15. 9. 2023

* * *

Izjava za javnost

Občina Gornja Radgona uspešno izvedla nakup in postala lastnik gradu Šahenturn (nekdanje vojašnice) z zemljiščem v centru mesta Gornja Radgona

 

Občina Gornja Radgona je v skladu z zagotovljenimi sredstvi v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2023 zaključila aktivnosti in postopke ter uspešno izvedla nakup in postala lastnik gradu Šahenturn (nekdanje vojašnice) z zemljiščem v centru mesta Gornja Radgona (nepremičnina parc. št. 648/1 k.o. 184 Gornja Radgona). Gre za zazidano zemljišče, ki v naravi predstavlja kompleks nekdanje vojašnice, skupna neto tlorisna površina objektov znaša 840 m2 in jim pripada 9.304 m2 zemljišča. Glavni objekt je bivša graščina Šahenturn, ki je bila zgrajena leta 1525 in je razglašen kot kulturni spomenik lokalnega pomena. Lokacija ima velik potencial in je arheološko ter kulturno zaščitena. Del objekta se uporablja kot gostinski lokal in je oddan v najem.

Prodajalec je bil SDH, kupnina z vsemi davki je znašala 217.770,00 EUR. Občina je izvedla primopredajo dne 5. 9. 2023, zdaj se izvaja naročilo zavarovanja objektov, predolg vknjižbe v zemljiško knjigo je bil podan 1. 9. 2023, sklep o vpisu je bil izdan 7. 9. 2023, ki bo postal pravnomočen predvidoma v začetku naslednjega tedna in s tem tudi viden v eZK.

Navedeno je del veljavne Strategije razvoja Občine Gornja Radgona 2017 – 2023, ki kot indikativni projekt določa Razvoj mestnega središča, katerega del je »d) Obnova objekta Šahenturm na podlagi vsebin, ki se bodo izkazale za potrebne in primerne. Iskanje investitorja za nakup stavbe, obnova objekta po zahtevah Zavoda za kulturno dediščino; določitev vsebin.«. Zavračamo očitek in namigovanja, da je trenutno vodstvo občine nasprotovalo nakupu. Nakup v predlogu proračuna za prvo obravnavo ni bil vključen izključno iz razloga, ker glede na finančno stanje in načrtovane aktivnosti z vključitvijo tega nakupa ni bilo možno uravnotežiti proračuna. V času med prvim in drugim branjem proračuna smo predviden nakup vključili na račun še večje optimizacije porabe ob predpostavki, da se ob tem ohranja finančno stabilnost občine do konca leta 2023. Sproveden nakup nikakor ni uspeh posameznikov ali ožje politične skupine, temveč plod dolgoletnih prizadevanj občine za nakup tega zemljišča. Namreč v preteklosti so bila pričakovanja bivše DUTB nerealna, zato so pogajanja v vmesnem času zastala in je v letošnjem letu prišlo do realizacije nakupa te površine s vsemi stavbami in polovico parkirišča.

Obrazložitev urejanja mestnega središča:
Občina Gornja Radgona je v preteklem letu delno po idejni predlogi arhitekta g. Ostana začela obnovo ožjega mestnega jedra. Najprej je bil obnovljen kare pri spomeniku padlim v NOB, kjer smo obnovili celoten plato okrog spomenika, obnovili stari marmorni venec tik ob spomeniku, tlakovali vse poti od občine do platoja spomenika, uredili tudi pohodne poti na drugi strani ceste ter v nadaljevanju v sodelovanju z DRSI uredili centralno mestno krožišče, ter naslednji kare, bivšo avtobusno postajo. Na podlagi odločitve občinskega sveta sprejete februarja 2022, smo v tem kareju ukinili avtobusno postajo, v celoti prenovili asfalt, uredili dvosmerni promet, uredili centralno parkirišče, ki je v celoti preplasteno, urejena je kanalizacija, vodovod, kolesarske in peš poti, v samo krožišče je napeljana voda in elektrika, krožišče je zatravljeno in lepo urejeno. Na bivši avtobusni postaji smo prenovili tudi pohodne površine, ki so delno asfaltirane in delno tlakovane. Lastnikom lokalov smo uredili začasna parkirišča za dostavo, tako da je mestno jedro dobilo povsem nov, lepši videz in povsem drugo podobo. Za obnovo pa nam je v skladu s predlogom g. Ostana, ostal zgornji kare pod pokopališčem in to je ravno območje Šahenturma, kjer bomo po tem, ko bo občina postal dejanski zemljiškoknjižni lastnik, seznanili javnost z idejami ureditve tega območja. Po 30 letih čakanja in pogajanj, je občini vendarle uspelo odkupiti ta objekt in bomo temu območju v bližnji prihodnosti skušali vdahniti novo življenje kot smo to uspeli v prvih dveh karejih.