Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (prejeta v času med 8. in 9. redno sejo)

datum: 17.06.2024

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Na podlagi 17. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016) so v nadaljevanju podani naslednji 

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta 


Na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, katera so bila prejeta v času med dvema rednima sejama občinskega sveta (med 8. in 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona), so v nadaljevanju pripravljeni pisni odgovori, ki se objavijo na spletni strani občine, in sicer:

Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta med sejama - 17. 6. 2024 (PDF) - objavljeni 17. 6. 2024