Medijsko sporočilo o oblikovanju vizije razvoja prometa v Občini Gornja Radgona v okviru Občinske celostne prometne strategije (OCPS)

datum: 04.07.2024

kategorija: Sporočilo za javnost

Medijsko sporočilo o oblikovani viziji - OCPS Gornja Radgona (PDF)

V ponedeljek, 17. junija je v okviru širše delovne skupine za pripravo Občinske celostne prometne strategije (OCPS) Občine Gornja Radgona potekala delavnica o viziji in ciljih razvoja prometa v občini za naslednjih sedem let. Vizija opredeljuje posplošen opis stanja prometa v prihodnosti in predstavlja predvidevanje, kam bi se naj razvoj prometa v občini Gornja Radgona usmerjal. Del vizije, ki se neposredno ali posredno nanaša na razvoj prometa, bivalnega prostora in trajnostne oblike mobilnosti je povzet iz Strategije Občine Gornja Radgona 2017-2023 in dokumenta Regionalni razvojni program Pomurje in Območni razvojni program Prlekija 2014–2020.  Najbolj učinkovita je takrat, ko se z njo lahko poistovetijo vsi, zato je pomembno, da je v njeno oblikovanje vključen čim širši krog deležnikov.

Delavnice se je udeležilo 16 članov širše delovne skupine, ki so zastopali različne skupine deležnikov. Uvodoma je bila izvedena predstavitev aktivnosti, v katere bo skupina vključena ter izhodišč in potencialov OCPS na nacionalni in občinski ravni. Sledil je interaktivni del, ki se je pričel s predstavitvijo vrednot razvoja Občine Gornja Radgona. Razvila se je debata o vrednotah, vsi so se strinjali z že naštetimi vrednotami, novih vrednot niso dodali. Na podlagi vrednot razvoja Občine smo skupaj oblikovali vizijo, ki se glasi:

»S trajnostno mobilnostjo do urejenega, dostopnega in varnega prostora ter zdravega prebivalstva«.


Da bi zastavljeno vizijo oziroma želeno stanje v prihodnosti tudi dosegli, jo je treba podpreti z natančneje opredeljenimi cilji, s katerimi se opredeli raven željenih izboljšav. Delavnica se je nadaljevala z opredelitvijo ciljev oziroma opisom konkretnih izboljšav, ki naj bi jih dosegli z uresničevanjem Občinske celostne prometne strategije. Za lažje in učinkovitejše delo občin je bil na nacionalni ravni pripravljen poseben zbir obveznih ciljev. Njegov namen je, da so cilji občinskih Strategij usklajeni s prizadevanji na nacionalni ravni.

Izbrani so bili trije prioritetni cilji, ki si sledijo po pomembnosti:

  1. Izboljšana kakovost življenja v privlačni, zeleni in povezani skupnosti.
  2. Večja varnost vseh udeležencev cestnega prometa.
  3. Vsem dostopen prometni sistem, ki omogoča socialno vključenost.

 

Delavnica je bila ena od številnih aktivnosti vključevanja javnosti v proces priprave OCPS, tudi oblikovanja vizije. Nov zapis vizije in prioritetni cilji bodo nadalje preverjeni še s preostalimi člani širše delovne skupine ter s splošno javnostjo.

Prosimo vas, da vaš komentar o viziji podate na povezavi: https://www.1ka.si/a/aa209ab1

 

 

Radgona kolesarka