razpisi

DatumNaslov
29.03.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin (k.o. Gornja Radgona)
18.03.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
07.03.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem (k.o. Gornja Radgona)
01.03.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
24.02.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
24.02.2022JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2022 (rok do vključno 31.5.2022) in popravek javnega razpisa z dne 8.3.2022
24.02.2022JAVNI RAZPIS za uporabo slačilnic Stadiona Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2022 (rok do vključno 8. 3. 2022)
18.02.2022JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (dve stavbni zemljišči v IC Mele - sklop D, k.o. Črešnjevci)
10.02.2022JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2022 (rok do vključno 28. 2. 2022)
02.02.2022JAVNO NAROČILO: “Razširitev Industrijske cone Mele v Gornji Radgoni“
30.01.2022JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2022 (rok do vključno 10. 3. 2022)
30.01.2022JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2022 (rok do vključno 7. 3. 2022)
30.01.2022JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2022 (rok do vključno 21. 2. 2022)
30.01.2022JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2022 (rok 12. 4. 2022 za društva, rok 3. 8. 2022 za ukrepa A in B)
30.01.2022JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gornja Radgona za leto 2022 (rok do vključno 18. 2. 2022)
30.01.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
27.01.2022JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2022 (rok do vključno 5. 4. 2022)
27.01.2022JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (dve stavbni zemljišči k.o. Hercegovščak)
21.01.2022Obvestilo kmetovalcem o razpisih MKGP: trije javni razpisi za naložbe v kmetijska gospodarstva in predelavo ter trženje kmetijskih proizvodov
21.01.2022JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Gornja Radgona v letu 2022 (rok za oddajo vlog do vključno 29. 7. 2022)