razpisi

DatumNaslov
13.08.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za odplačno uporabo nepremičnine (k.o. Negova)
06.08.2020JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (prodaja premičnine: odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij – OŠO)
06.08.2020JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (enosobno stanovanje)
06.08.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
28.07.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Orehovski Vrh)
28.07.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
28.07.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine (k.o. Lomanoše)
28.07.2020Obvestilo o razpisih Ustanove dr. Antona Trstenjaka: Razpisi za študijske programe in projekte 2020
08.07.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
01.07.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 16. 7. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 14. 8. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok 13. 7. 2020 za društva, rok 19. 8. 2020 za ukrepa A in B)
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 27. 7. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 21. 7. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 20. 7. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2020 – prvi del (rok do vključno 13. 7. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2020 (rok do vključno 13. 7. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 13. 7. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona v letu 2020 (rok za oddajo vlog do vključno 12. 8. 2020)
25.06.2020JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (prodaja premičnine: odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij – OŠO)