sejna gradiva in sklepi

DatumNaslovRubrika
31.07.2020Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2020Gradiva občinskega sveta
08.06.2020Seje delovnih teles občinskega sveta pred 6. redno sejo občinskega sveta (15. in 16. junija 2020)Seje delovnih teles
05.06.20206. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 18. 6. 2020 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
02.06.2020Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (prejeta 23. 4. in 7. 5. 2020 v času med dvema sejama)Gradiva občinskega sveta
18.05.2020Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podana v času trajanja 3. dopisne seje občinskega sveta)Gradiva občinskega sveta
05.05.2020Javna razprava o predlogu proračuna občine za leto 2020 traja do vključno 19. 5. 2020 (podaljšano do vključno 25. 5. 2020)Gradiva občinskega sveta
05.05.2020Javna obravnava predloga Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v občini Gornja Radgona, ki traja do vključno 19. 5. 2020 (podaljšano do vključno 25. 5. 2020)Gradiva občinskega sveta
21.04.20203. dopisna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (traja do vključno 4. 5. 2020) (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo)Gradiva občinskega sveta
16.04.2020Zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019 (predlog v sprejem)Gradiva občinskega sveta
20.03.20202. dopisna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (traja do 26. 3. 2020 do 12.00) (sklic seje - vabilo z dnevnim redom in gradivo)Gradiva občinskega sveta
12.02.2020Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podana na 5. redni seji občinskega sveta)Gradiva občinskega sveta
10.12.2019Seje delovnih teles občinskega sveta pred 5. redno sejo občinskega sveta (16. in 17. decembra 2019)Seje delovnih teles
09.12.20195. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 19. 12. 2019 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
18.11.2019Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podana na 4. redni seji občinskega sveta)Gradiva občinskega sveta
12.09.2019Seja delovnega telesa občinskega sveta pred 4. redno sejo občinskega sveta (19. septembra 2019)Seje delovnih teles
12.09.20194. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 23. 9. 2019 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
26.07.2019Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje 01.01. do 30.06.2019Gradiva občinskega sveta
26.07.2019Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podana na 3. redni seji občinskega sveta)Gradiva občinskega sveta
03.06.2019Odgovori na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta (podana na 2. redni seji občinskega sveta)Gradiva občinskega sveta
28.05.2019Seje delovnih teles občinskega sveta pred 3. redno sejo občinskega sveta (3. in 4. junija 2019)Seje delovnih teles