Javna razprava o predlogu proračuna občine za leto 2019 traja do vključno 3. 5. 2019 (podaljšano do vključno 6. 5. 2019)

datum: 19.04.2019

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na 2. redni seji dne 18. 4. 2019 obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 (prva obravnava) in sprejel naslednji sklep:
"Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 – prva obravnava. O predlogu proračuna se opravi javna razprava, ki traja 15 dni."

Celoten predlog proračuna je na voljo tukaj:
Predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 (prva obravnava) (PDF)  


V času javne razprave obravnavajo predlog proračuna sveti krajevnih skupnosti občine in zainteresirana javnost. V času javne razprave je poleg objave na spletni strani občine vsem zainteresiranim zagotovljen vpogled v predlog proračuna tudi na sedežu občine, in sicer v tajništvu občinske uprave v pisarni št. 26 (I. nadstropje).

V času javne razprave se pripombe in predlogi k predlogu proračuna lahko do vključno 3. 5. 2019 podajo v pisni obliki, in sicer na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona ali po e-pošti na naslov: .

Dopolnitev 26.04.2019 - Župan kot predlagatelj predloga proračuna je odločil, da se zaradi praznikov in dopustov čas javne razprave o predlogu proračuna občine za leto 2019 podaljša in bodo del javne razprave tudi vsi pisni predlogi in pripombe, podani do vključno 6. 5. 2019