sporočila za javnost

DatumNaslov
12.03.2021Obvestilo o možnosti začasne oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
09.03.2021Stališča do pripomb na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN za prostorsko enoto urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska)
05.03.2021Večnamenska športna dvorana že dobiva svojo podobo
04.03.2021Radijska oddaja: Župan na obisku, ki je bila 3. marca 2021
03.03.2021Sprememba glede brezplačnega testiranja na COVID 19 s hitrimi testi v Zdravstvenem domu Gornja Radgona - ukinitev testiranja iz avtomobilov
26.02.2021OBVESTILO – POTRES 2020 – Ocenjevanje škode na stavbah zaradi posledic potresa 29. decembra 2020 (PODALJŠANO zbiranje prijav škode do 12. 3. 2021)
16.02.2021Webinar za društva: Kako izvesti občne zbore / seje organov na daljavo?
11.02.2021Obvestilo Mariborskega vodovoda o seznanitvi svojih uporabnikov o stanju skladnosti pitne vode na območju občine Gornja Radgona v letu 2020
10.02.2021Žalna seja občinskega sveta v spomin na dr. Petra Kralja
09.02.2021Radijska oddaja: Župan na obisku, ki je bila 3. februarja 2021
02.02.2021Sporočilo ob izgubi člana občinskega sveta dr. Petra Kralja
29.01.2021Akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk na vseh veterinarskih postajah v Pomurju - od 1. 2. do 31. 3. 2021
27.01.2021Obnova visokovodnega nasipa ob reki Muri v Gornji Radgoni - Investicija MOP, Direkcije Republike Slovenije za vode v letu 2021
26.01.2021Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enote urejanja prostora GR 27 (stanovanjska soseska)
22.01.2021OBVESTILO – POTRES 2020 – Ocenjevanje škode na stavbah zaradi posledic potresa 29. decembra 2020 (zbiranje prijav škode do 1. 2. 2021)
18.01.2021Program spodbujanja podjetništva - PONI Pomurje (zbiranje prijav v program do 25. 1. 2021)
15.01.2021Občina Gornja Radgona med prejemniki srebrnega ISSO certifikata razvojne odličnosti za leto 2021
08.01.2021Radijska oddaja: Župan na obisku, ki je bila 6. januarja 2021
07.01.2021Sproščanje nekaterih omejitev pri izvajanju športnih programov - uporaba telovadnice Partizan od 4. 1. 2021 dalje
04.01.2021Brezplačno testiranje zdrave populacije na okužbo COVID 19 s hitrimi testi v Zdravstvenem domu Gornja Radgona od 4. 1. 2021 dalje