sporočila za javnost

DatumNaslov
20.04.2015JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Lokacijskega načrta za območje poslovno obrtne cone Element Gornja Radgona
15.04.2015Cenik uporabnine površin na TŠC Trate in uporabnine prostorov Stadiona G. Radgona
08.04.2015JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi Občinskega prostorskega načrta občine Gornja Radgona in Okoljskega poročila k občinskemu prostorskemu načrtu z dopolnitvami
20.03.2015Obvestilo Mariborskega vodovoda o seznanitvi svojih uporabnikov o stanju skladnosti pitne vode na območju občine Gornja Radgona v letu 2014
26.02.2015Obvestilo o spremembi materiala pri gramoziranju makadamskih cest in poti v občini
24.02.2015Akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk na vseh veterinarskih postajah v Pomurju (40 % popust pri ceni storitve) - od 1. 2. do 31. 3. 2015
06.02.2015Novinarska konferenca z informacijo o poteku projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Mure (2. sklop) - Občina Gornja Radgona« - 10. februarja 2015
06.02.2015JAVNA RAZGRNITEV predloga Delnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči na območju Občine Gornja Radgona (do 25. februarja 2015)
06.02.2015Obvestilo podjetja Saubermacher Slovenija - odpoved odvoza odpadkov v petek, 6. 2. 2015
05.02.2015Posebno obvestilo Glasbene šole Gornja Radgona - pouk v GŠGR, zaradi neugodnih vremenskih razmer, v petek, 6. 2. 2015 v celoti ODPADE
05.02.2015Posebno obvestilo Osnovne šole Gornja Radgona - v petek, 6. februarja 2015 ODPADE POUK in vse načrtovane aktivnosti
02.02.2015Obvestilo o začasni popolni zapori dela murske kolesarske poti v Podgradu na nasipu pri nogometnem igrišču
27.01.2015Dvig vrednosti točke za izračun turistične takse in sprememba višine turistične takse v občini Gornja Radgona od 1. 1. 2015 dalje
21.01.2015Koledar odvozov odpadkov za leto 2015 v občini Gornja Radgona s strani podjetja Saubermacher Slovenija - od 1. 1. 2015 dalje
08.01.2015Obvestilo izvajalcem letnih programov športa v občini Gornja Radgona v letu 2014 - podaja zaključnih poročil o realizaciji programa in porabi sredstev po posameznih programih, pridobljenih na podlagi razpisa za leto 2014 - rok do 31. 3. 2015
07.01.2015Začasno financiranje Občine Gornja Radgona v obdobju januar - marec 2015
07.01.2015Izjava za javnost glede sanacije posedka na občinski cesti LZ 105131 v mestu Gornja Radgona – Cesta na stadion (pri lekarni)
23.12.2014Obvestilo o spremenjenem delovnem času občinske uprave na dan pred praznikom - 24. in 31. 12. 2014
04.12.2014Zahvala občine vsem prostovoljcem in prostovoljkam - ob mednarodnem dnevu prostovoljstva 5. decembra
28.11.2014Zima v prometu - obvestilo o predpisani zimski opremi slovenskih cestah pozimi (med 15. novembrom in 15. marcem naslednjega leta) in v zimskih razmerah