sporočila za javnost

DatumNaslov
08.05.2020Obvestilo o veljavnosti Odloka o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, s katerim se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 določajo pogoji za izvajanje športne dejavnosti za športnike in izvajanje športnih tekmovanj
08.05.2020Dovoljena uporaba nekaterih drugih javnih površin in objektov od 8. 5. 2020 – sprememba sklepa o zaprtju javnih površin in objektov v času epidemije COVID-19
07.05.2020Preklic sklepa o začasni omejitvi nadzora modrih con in časovnih omejitev parkiranja na območju mesta Gornja Radgona z dnem 11. 5. 2020
07.05.2020Radijska oddaja: Župan na obisku, ki je bila 6. maja 2020
04.05.2020Občina Gornja Radgona z nakupom državnih zemljišč do širitve Industrijske cone Mele
04.05.2020Razglašeno prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja s 4. majem 2020, razglašene od 20. marca 2020 na območju celotne države
30.04.2020Izjava župana o trenutnem stanju v naši občini - 30. 4. 2020
28.04.2020Dovoljena uporaba Mestnega parka v mestu Gornja Radgona od 28. 4. 2020 – sprememba sklepa o zaprtju javnih površin v času epidemije COVID-19
25.04.2020Izjava za javnost štaba Civilne zaščite Občine Gornja Radgona - 25. 4. 2020 obveščeni o prvi okužbi COVID-19 na območju občine
24.04.2020Nagovor župana o stanju v naši občini, poteku dopisne seje občinskega sveta in novostih - 24. 4. 2020
23.04.2020Odgovor in pojasnilo FURS glede odloga plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) zaradi epidemije bolezni COVID-19
22.04.2020Dovoljena uporaba sprehajalne poti ob reki Muri in stopnišča na grad Gornja Radgona od 23. 4. 2020 – sprememba sklepa o zaprtju javnih površin v času epidemije COVID-19
20.04.2020Obvestilo o možnosti brezplačne dostave plina v jeklenki na dom (v času izrednih razmer)
20.04.2020Najpogostejša vprašanja in odgovori glede izvajanja odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih
20.04.2020Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje ob daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19) - izvedba spiranja internih hišnih napeljav
20.04.2020Priporočila za upravljalce in uporabnike teniških igrišč (zavarovanje zdravja in varnosti vseh deležnikov)
20.04.2020Dovoljena uporaba tekaške steze in teniških igrišč na TŠC Trate od 18. 4. 2020 – sprememba sklepa o dodatnem zaprtju javnih površin in objektov v občini Gornja Radgona – izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19
16.04.2020Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - občina bo krila stroške omrežnine oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode poslovnim subjektom, ki začasno ne morejo izvajati svoje dejavnosti
14.04.2020Webinar: Kaj prinaša mega anti-korona zakon za nevladne organizacije / socialna podjetja - 15. 4. 2020
10.04.2020Nagovor župana občankam in občanom ob velikonočnih praznikih