sporočila za javnost

DatumNaslov
08.04.2020Obvestilo za občane glede odprtja Zbirnega centra ločenih frakcij ob 15. 4. 2020 dalje in nov odpiralni čas od 1. 5. 2020 dalje
08.04.2020Pojasnila na vprašanja občanov glede gibanja v času začasne splošne prepovedi gibanja izven občin ter prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah
07.04.2020Obvestilo glede omejitve izvajanja pogrebnih slovesnosti na pokopališčih v Občini Gornja Radgona v času razglašene epidemije COVID-19
06.04.2020Obvestilo o kontaktih za nasvet POLICIJE v času koronavirusa o novih ukrepih za zajezitev epidemije bolezni COVID-19
06.04.2020Obvestilo Komunale Radgona d.o.o. za odjemalke in odjemalce komunalnih storitev ter obvestilo, da je zbirni center za odpadke do nadaljnjega zaprt
06.04.2020Informacija glede delitve zaščitnih mask med starejše občanke in občane ter invalide in druge prikrajšane skupine občank in občanov
06.04.2020Sprejeti ukrepi Občine Gornja Radgona za pomoč podjetjem in drugim poslovnim subjektom ob izbruhu epidemije virusa COVID-19
06.04.2020Izjava župana o trenutnem stanju in ukrepih v Občini Gornja Radgona, z dne 3. 4. 2020
03.04.2020Informacije za stranke CSD Pomurje - oddaja vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v času razglašene epidemije COVID-19
02.04.2020Obvestilo o delovanju Veterinarske postaje Radgona v času izrednih razmer COVID-19
02.04.2020Informacije za obiskovalce obeh lekarn v Gornji Radgoni - upoštevanje dodatnih navodil za zajezitev bolezni COVID-19
02.04.2020Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - občina bo začasno uporabnikom posebnih storitev pokrivala dodatek k omrežnini za uporabo javne infrastrukture za neposredno rabo vode
02.04.2020Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - občina bo krila stroške zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov poslovnim subjektom, ki začasno ne morejo izvajati svoje dejavnosti
01.04.2020Izjava župana o trenutnem stanju in ukrepih občine ob pandemiji koronavirusa, z dne 1. 4. 2020
01.04.2020Obvestilo Doma starejših občanov Gornja Radgona v obrambi pred COVID-19
01.04.2020Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - ne bo se zaračunavala najemnina za najem poslovnih prostorov in zemljišč v lasti občine najemnikom, ki začasno ne morejo opravljati svoje dejavnosti
01.04.2020Ohranjanje dobrega psihičnega počutja v času koronavirusa ter možnost psihološke podpore v času epidemije (CKZ ZD Gornja Radgona)
01.04.2020Navodila in informacije uporabnikom storitev Zdravstvenega doma Gornja Radgona v času ukrepov ob epidemiji z virusom COVID-19
31.03.2020Začasno financiranje Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2020
31.03.2020Izdano Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2020 z dne 31. 3. 2020