sporočila za javnost

DatumNaslov
11.03.2022Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Trat v Gornji Radgoni (širitev Doma za starejše občane)
08.03.2022Nagovor župana občankam in občanom - z dne 8. 3. 2022
08.03.2022Zbiranje humanitarne in materialne pomoči za prebivalce Ukrajine v Občini Gornja Radgona
04.03.2022Obvestilo o spremembi TRR računa Občine Gornja Radgona in navodilo za način poravnave neporavnanih obveznosti, nastalih pred 1.3.2022
02.03.2022Terminski plan - Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza - sklop 3
25.02.2022Izdano Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2022 z dne 25. 2. 2022
22.02.2022Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo državno zborskih volitev 2022
17.02.2022Slavnostni podpis Pogodbe o sofinanciranju investicije izgradnja VŠD ob OŠ Gornja Radgona
09.02.2022Projekt SLOVENIJA KVAČKA in prevzem kvačkanega grba Občine Gornja Radgona
31.01.2022OBVESTILO o spremembi odloka NUSZ in POZIV ZAVEZANCEM, da sami preverijo podatke za odmero NUSZ 2022
26.01.2022Podpis Pisma o nameri za selitev betonarne iz mesta Gornja Radgona
24.01.2022Radijska oddaja: Pogovor z županom, ki je bila 19. januarja 2022
21.01.2022Obvestilo o aktivnostih glede ureditve preseljene avtobusne postaje na novi lokaciji
14.01.2022Informacija o posebni spletni strani skupnega projekta “Nadgradnja vodovoda sistema C – 2. faza“
14.01.2022Radijska oddaja: Župan na obisku, ki je bila 5. januarja 2022
14.01.2022Izjava župana ob pričetku gradnje novega krožišča v Gornji Radgoni - z dne 12. 1. 2022
07.01.2022Obvestilo - začasni prometni režim na območju avtobusne postaje od 12. januarja 2022 naprej (Projekt »Krožišče v centru mesta Gornja Radgona«)
05.01.2022ZIMSKA GIBANICA - akcija NIJZ OE Murska Sobota
31.12.2021Izdano Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2021 z dne 31. 12. 2021
27.12.2021INFORMACIJA O REKONSTRUKCIJI LOKALNE CESTE V NASELJU OČESLAVCI