sporočila za javnost

DatumNaslov
06.04.2020Informacija glede delitve zaščitnih mask med starejše občanke in občane ter invalide in druge prikrajšane skupine občank in občanov
06.04.2020Sprejeti ukrepi Občine Gornja Radgona za pomoč podjetjem in drugim poslovnim subjektom ob izbruhu epidemije virusa COVID-19
06.04.2020Izjava župana o trenutnem stanju in ukrepih v Občini Gornja Radgona, z dne 3. 4. 2020
03.04.2020Informacije za stranke CSD Pomurje - oddaja vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev v času razglašene epidemije COVID-19
02.04.2020Obvestilo o delovanju Veterinarske postaje Radgona v času izrednih razmer COVID-19
02.04.2020Informacije za obiskovalce obeh lekarn v Gornji Radgoni - upoštevanje dodatnih navodil za zajezitev bolezni COVID-19
02.04.2020Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - občina bo začasno uporabnikom posebnih storitev pokrivala dodatek k omrežnini za uporabo javne infrastrukture za neposredno rabo vode
02.04.2020Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - občina bo krila stroške zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov poslovnim subjektom, ki začasno ne morejo izvajati svoje dejavnosti
01.04.2020Izjava župana o trenutnem stanju in ukrepih občine ob pandemiji koronavirusa, z dne 1. 4. 2020
01.04.2020Obvestilo Doma starejših občanov Gornja Radgona v obrambi pred COVID-19
01.04.2020Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - ne bo se zaračunavala najemnina za najem poslovnih prostorov in zemljišč v lasti občine najemnikom, ki začasno ne morejo opravljati svoje dejavnosti
01.04.2020Ohranjanje dobrega psihičnega počutja v času koronavirusa ter možnost psihološke podpore v času epidemije (CKZ ZD Gornja Radgona)
01.04.2020Navodila in informacije uporabnikom storitev Zdravstvenega doma Gornja Radgona v času ukrepov ob epidemiji z virusom COVID-19
31.03.2020Začasno financiranje Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2020
31.03.2020Izdano Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2020 z dne 31. 3. 2020
31.03.2020Nagovor župana o aktivnostih Občine Gornja Radgona ob pandemiji korona virusa COVID-19, z dne 30. 3. 2020
30.03.2020Obvestilo o dodatnem zaprtju javnih površin in objektov v občini Gornja Radgona z dnem 30. 3. 2020 – izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19
30.03.2020Seznam lokalnih ponudnikov hrane s kontakti ter spletni portali ponudnikov lokalne hrane
27.03.2020Informacije za občane (COVID-19)
24.03.2020Posodobljena priporočila in nova navodila NIJZ v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2