sporočila za javnost

DatumNaslov
23.11.2018Obvestilo o predčasnem glasovanju na rednih volitvah župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona, dne 13., 14. in 15. novembra 2018
23.11.2018SEZNAM kandidatov za drugi krog rednih volitev župana Občine Gornja Radgona, ki bodo dne 2. decembra 2018
22.11.2018LOKALNE VOLITVE 2018 - POROČILO o izidu rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona, dne 18. 11. 2018
19.11.2018LOKALNE VOLITVE 2018 - KONČNI neuradni volilni rezultati volitev župana, v občinski svet in svete KS ter volilna udeležba za Občino Gornja Radgona
18.11.2018LOKALNE VOLITVE 2018 - Podatki o volilni udeležbi in volilni rezultati v občini Gornja Radgona (vmesna udeležba ob 11. uri, ob 16. uri in ob 19. uri + neuradni rezultati volitev župana, v občinski svet in svete KS)
18.11.2018LOKALNE VOLITVE 2018 - Obvestilo organizatorjem volilne kampanje v občini (predaja obveznih izvodov plakatov in drugih publikacij za lokalne volitve 2018 na NUK)
06.11.2018Obvestilo o predčasnem glasovanju na rednih volitvah župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona, dne 13., 14. in 15. novembra 2018
06.11.2018Obvestilo o voliščih za lokalne volitve 2018 in posebno obvestilo za volivce iz naselja Lomanoše
26.10.2018SEZNAMI potrjenih kandidatov in list kandidatov za redne volitve v Občini Gornja Radgona, ki bodo dne 18. novembra 2018
19.10.2018Informacija o vloženih in nepotrjenih kandidaturah za redne volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona
16.10.2018Obvestilo glede sprejema oziroma vložitve kandidatur za lokalne volitve - skrajni rok do vključno 18. oktobra 2018
03.10.2018Osnutek OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov, na zemljiščih parc. številka 163/1 in 118/2, k.o. Zbigovci
18.09.2018Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo lokalnih volitev
17.09.2018EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2018 - Občina Gornja Radgona zaključuje s projektom »Ureditev poti za pešce«
14.09.2018Spremenjen uradni elektronski poštni naslov Občine Gornja Radgona - od 16. 9. 2018 dalje
06.09.2018SKLEP o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev v Občini Gornja Radgona
03.09.2018UGOTOVITVENI SKLEP o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev kandidatur s strani skupine volivcev na rednih volitvah v Občini Gornja Radgona, ki bodo 18.11.2018
03.09.2018Akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk na vseh veterinarskih postajah v Pomurju - od 1. 9. do 31. 10. 2018
24.08.2018LOKALNE VOLITVE 2018 - Pomembne informacije in povezave za redne volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona
07.08.2018Obvestilo o Razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/2019 (prijave do 16. 8. 2018)