Odredba o razporeditvi delovnega časa v Občinski upravi Občine Gornja Radgona (velja od 18. 9. 2015 dalje)

datum: 17.09.2015

kategorija: Sporočilo za javnost

Župan Občine Gornja Radgona je  dne 17. 9. 2015 izdal novo Odredbo o razporeditvi delovnega časa v Občinski upravi Občine Gornja Radgona, s katero se na novo določa začetek in konec ter trajanje in razporeditev delovnega časa ter čas za neposredno poslovanje s strankami v Občinski upravi Občine Gornja Radgona.


Odredba o razporeditvi delovnega časa v Občinski upravi Občine Gornja Radgona (PDF)

Odredba je objavljena tudi v Katalogu informacij javnega značaja - TUKAJ

* * *

Na podlagi 31. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 122/07 - popr., 31/08, 35/09, 58/10 in 101/10) in 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06 – UPB1 in 47/08) izdajam 

O  D  R  E  D  B  O
o razporeditvi delovnega časa v Občinski upravi
Občine Gornja Radgona
 

1. člen

Ta odredba določa začetek in konec ter trajanje in razporeditev delovnega časa ter čas za neposredno poslovanje s strankami v Občinski upravi občine Gornja Radgona. 
 

2. člen

Delovni čas v občinski upravi je razporejen na pet delovnih dni, in sicer: ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek.
 

3. člen

Uradne ure za stranke v glavni pisarni so vsak dan, in sicer:
–      v ponedeljek od 8.00 do 10.30 ure in od 11.30 do 15.00 ure,
–      v torek od 8.00 do 10.30 ure in od 11.30 do 15.00 ure,
–      v sredo od 8.00 do 10.30 ure in od 11.30 do 17.00 ure,
–      v četrtek od 8.00 do 10.30 ure in od 11.30 do 15.00 ure,
–      v petek od 8.00 do 10.30 ure in od 11.30 do 13.00 ure.
 

4. člen

Uradne ure za neposredno poslovanje s strankami so:
–      v ponedeljek od 8.00 do 10.30 ure in od 11.30 do 14.30 ure,
–      v sredo od 8.00 do 10.30 ure in od 11.30 do 16.30 ure,
–      v petek od 8.00 do 10.30 ure in od 11.30 do 12.30 ure.
 

5. člen

Razporeditev delovnega časa občinske uprave mora biti objavljena in na primeren način označena v poslovnih prostorih občinske uprave.
 

6. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o razporeditvi delovnega časa v Občinski upravi Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 16/03 in sprememba, z dne 28.4.2004 – objavljena na oglasni deski Občine Gornja  Radgona).
 

7. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Gornja Radgona. Odredba se objavi tudi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.
 

Številka: 020-4/2015-U10(U104)
Gornja Radgona, 17. 9. 2015 

                                                                                                                             ŽUPAN
                                                                                                        OBČINE GORNJA RADGONA
                                                                                                                 Stanislav ROJKO, l.r.