OBVESTILO – POTRES 2020 – Ocenjevanje škode na stavbah zaradi posledic potresa 29. decembra 2020 (PODALJŠANO zbiranje prijav škode do 12. 3. 2021)

datum: 26.02.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO – POTRES 2020 – Ocenjevanje škode na stavbah zaradi posledic potresa 29. decembra 2020 (PODALJŠANO zbiranje prijav škode do 12. 3. 2021) (PDF)


OBVESTILO – POTRES 2020 – OCENJEVANJE ŠKODE NA STAVBAH ZARADI POSLEDIC POTRESA 29. DECEMBRA 2020 (PODALJŠANO zbiranje prijav škode do 12. 3. 2021)

Občina Gornja Radgona obvešča vse občane, ki so morebiti utrpeli škodo na stavbah zaradi posledic potresa 29. 12. 2020, da se bo na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter naknadnega obvestila o podaljšanju roka za vnos zapisnikov o oceni škode v Aplikacijo Ajda podaljšalo popisovanje in ocenjevanje škode.

Zbiranje vlog s prijavo škode se podaljša na občini do 12. 3. 2021 in se lahko odda za:

-          delno škodo na objektih (obrazec 4) – OBVEZNA PRILOGA SO FOTOGRAFIJE

Vloge se lahko oddajo pisno na naslov Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, po elektronski pošti na naslov obcina@gor-radgona.si ali v glavni pisarni občinske uprave (1. nadstropje, pisarna št. 25) v času uradnih ur.

Ob prijavi škode na obrazcu 4 obvezno navedite kontaktno telefonsko številko in elektronsko pošto. Priložiti je potrebno tudi fotografije poškodovanih objektov (v kolikor je možno stanje pred in po potresu) oz. dokazilo, da so poškodbe posledica potresa iz dne 29. 12. 2020 in ne stare poškodbe objekta.

OBČINA GORNJA RADGONA


Priloga:

  1. Obrazec 4 - Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči

POTRES 2020 - poziv Občine Gornja Radgona-PODALJŠANJE

Povezana novica:

22.01.2021 OBVESTILO – POTRES 2020 – Ocenjevanje škode na stavbah zaradi posledic potresa 29. decembra 2020 (zbiranje prijav škode do 1. 2. 2021)