PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE v občini v letu 2020

datum: 14.04.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE

V letu 2020 se je v sklopu sistemske večletne prenove javne razsvetljave v Občini Gornja Radgona izvedla zamenjava dotrajanih in neustreznih svetilk v nekaterih ulicah mesta Gornja Radgona in bližnjih okoliških naseljih, in sicer na naslednjih lokacijah:

  • krožišče na državni cesti med Partizansko, Ljutomersko in Mariborsko cesto;
  • Ulica ob progi, Maistrov trg, Čremošnikova ulica, Šlebingerjev breg, Simoničev breg, Mladinska ulica, Porabska ulica in Kocljeva ulica v mestu Gornja Radgona;
  • v naselju Mele ob državni cesti Gor. Radgona - Radenci in v notranjosti naselja Mele;
  • v naselju Črešnjevci ob državni cesti Gor. Radgona – Spodnji Ivanjci (od križišča pri stari Muri v smeri proti naselju Orehovci).

Na vseh navedenih lokacijah je bilo skupaj zamenjanih 169 neustreznih svetilk z novimi LED svetilkami v skladu z veljavno Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. V Ulici ob progi je bilo istočasno postavljenih tudi sedem novih kandelabrov. Vrednost celotne prenove javne razsvetljave je, po pogodbi z izbranim izvajalcem E+projekt, elektro storitve d.o.o. iz Šratovcev, znašala 87.197,07 EUR.

V naslednji fazi prenove je predvidena zamenjava neustreznih svetilk z novimi LED svetilkami v Vrtni in Lackovi ulici, na Prešernovi cesti in Delavski poti, v delu naselja Črešnjevci ob državni cesti (do križišča pri stari Muri) ter izgradnja nove javne razsvetljave na Jurkovičevi ulici, delno na Čremošnikovi ulici in na Tratah od Davidovega hrama do betonarne Tivadar.

Fotografije: prenovljena javna razsvetljava

Članek-Prenova javne razsvetljave-javna razsvetljava1Članek-Prenova javne razsvetljave-javna razsvetljava2Članek-Prenova javne razsvetljave-glasilo

Članek je objavljen tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, marec 2021