Odlaganje odpadkov v Zbirnem centru za odpadke v Gornji Radgoni

datum: 16.04.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

ODLAGANJE ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU ZA ODPADKE V GORNJI RADGONI

Že od leta 2013 se v industrijski coni na Ljutomerski cesti v Gornji Radgoni nahaja zbirni center za zbiranje ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Zbirajo se le odpadki, ki nastajajo pri gospodinjstvih. Zbiranje poteka na podlagi obvezne identifikacije osebe, ki ločene frakcije dostavi v zbirni center, z obvezno predložitvijo osebnega dokumenta s fotografijo (zaradi podatkov o stranki in naslovu bivanja) ter odrezkom o zadnjem plačilu storitev ravnanja z odpadki.

Poletni delovni čas od 15. marca do 14. novembra
(spremenjen delovni čas od 1. maja 2020)
vsak ponedeljek med 11. in 17. uro
vsako sredo med 11. in 17. uro
vsako soboto med 8. in 12. uro

Zimski delovni čas od 15. novembra do 14. marca
vsak ponedeljek med 10. in 16. uro
vsako sredo med 10. in 16. uro
vsako soboto med 8. in 12. uro

Izven obratovalnega časa zbirnega centra in pred samim zbirnim centrom je odlaganje odpadkov prepovedano. Za tovrstne kršitve je v skladu z Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov na območju občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 94/2015) za posameznika predpisana globa v višini 100,00 EUR. Za kvalitetnejšo izvajane storitev in za preprečitev morebitni prekrškov ali kaznivih dejanj, je območje zbirnega centra pod videonadzorom, kar je tudi ustrezno označeno.

Dodatne informacije na tel. številkah 02 564 48 06 ali 02 564 48 00 in e-naslovu odpadki@komunala-radgona.si.

Fotografije: Zbirni center

ČLANEK-Odlaganje odpadkov v zbirnem centru za odpadke v Gornji Radgoni-glasiloČLANEK-Odlaganje odpadkov v zbirnem centru za odpadke v Gornji Radgoni-Zbirni centerČLANEK-Odlaganje odpadkov v zbirnem centru za odpadke v Gornji Radgoni-Zbirni center 2


Članek je objavljen tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, marec 2021

Več na temo ravnanja z odpadki v občini, je na voljo na spletni strani javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.:
http://www.komunala-radgona.si/index.php/javne-sluzbe/ravnanje-z-odpadki