Obvestilo o objavah javnih razpisov občine

datum: 28.05.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

OBVESTILO O OBJAVAH JAVNIH RAZPISOV OBČINE


Občina Gornja Radgona je na podlagi pričetka veljave Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2021 z dne 10. 5. 2021) objavila javne razpise za sofinanciranje dejavnosti društev ter drugih subjektov v občini, na podlagi veljavnih pravilnikov in odlokov občine o sofinanciranju.

Javni razpisi so skupaj z razpisno dokumentacijo objavljeni na spletni strani Občine Gornja Radgona, www.gor-radgona.si pod rubriko »razpisi« (www.gor-radgona.si/novice/razpisi/).

Pisne vloge na javne razpise morajo biti po pogojih in navodilih iz posameznega javnega razpisa poslane ali dostavljene na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, v roku določenem za posamezen javni razpis.

Gornja Radgona, maj 2021

                                                                                               OBČINA GORNJA RADGONA

OBVESTILO (PDF)

* * *

Na dan 28. 5. 2021 trenutno odprti in veljavni razpisi občine:

Datum objave

Naslov javnega razpisa in rok

26.05.2021

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2021 (rok do vključno 11. 6. 2021)

25.05.2021

Obvestilo o razpisih Ustanove dr. Antona Trstenjaka: Razpisi za študijske programe in projekte 2021

25.05.2021

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2021 (rok do vključno 28. 6. 2021)

21.05.2021

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2021 (rok do vključno 29. 6. 2021)

21.05.2021

JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2021 (rok do vključno 22. 6. 2021)

21.05.2021

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2021 (rok 28. 6. 2021 za društva, rok 18. 8. 2021 za ukrepa A in B)

21.05.2021

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2021 (rok do vključno 14. 6. 2021)

18.05.2021

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gornja Radgona za leto 2021 (rok do vključno 4. 6. 2021)

13.05.2021

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona v letu 2020 (rok za oddajo vlog do vključno 16. 8. 2021)

11.05.2021

JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2021 (rok do vključno 20. 8. 2021)