Predstavitev Kriznega centra za mlade

datum: 01.06.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Na zaprosilo Centra za socialno delo Pomurje objavljamo članek s predstavitvijo Kriznega centra za mlade Murska Sobota, ki je namenjen otrokom in mladostnikom iz pokrajine ob Muri – levi in desni breg. Članek je informativne narave, da čim širša javnost izve o njegovem delu in aktivnostih – s tem pa o oblikah pomoči, ki so na voljo pri premagovanju stisk in težav, ki se pojavljajo v odraščanju na eni strani, na drugi pa - kje lahko starši, skrbniki ali vzgojitelji poiščejo nasvet in pomoč pri vzgoji, ko se soočajo z dilemami in vprašanji, kako ravnati v določenih situacijah …

ČLANEK - Predstavitev Kriznega centra za mlade (PDF)

* * *

PREDSTAVITEV KRIZNEGA CENTRA ZA MLADE

Krizni center za mlade je enota Centra za socialno delo Pomurje in je pričel z delovanjem 3.11.2003. Je regijsko organiziran center, ki pokriva 4 upravne enote, in sicer Lendavo, Ljutomer, Gornjo Radgono in Mursko Soboto.

Po 17 letih delovanja smo se preselili na novo lokacijo, sedaj se nahajamo na Prešernovi ulici 12 v Murski Soboti, v naši neposredni bližini je vrtec Urška in OŠ II. Krizni center je odprt 24 ur dnevno in vse dni v letu – tudi ob nedeljah in praznikih.

Dovolite, da se vam na kratko predstavimo ali morebiti samo  osvežimo spomin - kdo smo in kaj počnemo…

V KCM je zaposlenih 5 strokovnih delavcev, ki smo različnih izobrazbenih profilov (sociologinja, socialne delavke,..) delamo izmensko, tako, da so nameščeni otroci in mladostniki deležni strokovne podpore ob vsakem delu dneva, tudi med vikendi in prazniki.  Delo je zastavljeno tako, da smo na voljo nameščenim otrokom kot tudi njihovim staršem, skrbnikom – na voljo smo za pogovore, razbremenjevanje osebnih stisk in občutkov odgovornosti, brez vrednotenja in etiketiranja.

Namen in cilj delovanja KCM je usmerjen predvsem v pomoč otrokom in mladostnikom v starosti med 6. in 18. letom (hiša je namenjena šoloobveznim otrokom), ki zaradi osebne stiske ali težav, ki spremljajo odraščanje, najdejo rešitev v umiku pred nevzdržnimi razmerami, bodisi doma, v okolju ali pred vrstniki. V Kriznem centru za mlade imajo otroci in mladostniki dostop do ustreznih informacij o možnostih za razreševanje svojih stisk ter možnost in pravico, da se samostojno odločajo za katerokoli od ponujenih rešitev. Pri našem delu izhajamo iz Konvencije o otrokovih pravicah in otroku glede na njegovo zrelost in sposobnost dopuščamo možnost sodelovanja in odločanja, prav tako je za naše delo pomemben Družinski zakonik.

V Krizni center za mlade lahko pride otrok ali mladostnik sam - po nasvetu in usmeritvi druge osebe (pomembno je, da se prostovoljno odloči ali bo ostal v KCM in, da sam začuti potrebo po pomoči), po Družinskem zakoniku pa lahko bivanje predlaga matični CSD, ki poda predlog o ustreznosti začasnega umika iz matičnega okolja na pristojno sodišče, ki potem odloča o tem predlogu in namestitvi v našo hišo.

V Kriznem centru za mlade lahko ostane otrok ali mladostnik 21 dni. V tem času skupaj z njim, s starši in pristojnimi službami, iščemo zanj najustreznejšo rešitev. Intenzivno delamo z vso matično družino oziroma vključimo vse pomembne deležnike iz otrokove oziroma mladostnikove socialne mreže, ki lahko bistveno pripomorejo k razreševanju stisk in težav.

Otrokom in mladostnikom nudimo 24-urno varnost in oskrbo. Otroci in mladostniki ter njihovi starši lahko pridejo tudi samo na pogovor.

Otroci in mladostniki so deležni prve socialne pomoči, osebne pomoči (urejanje, vodenje in svetovanje) in oskrbe.

Bivanje in oskrba v KCM je za nastanjene brezplačna.

Ob prihodu otroka ali mladostnika opravimo z njim sprejemni razgovor, ki je namenjen informiranju obeh strani (mladostnika ali otroka ter strokovnega delavca v KCM) o težavi, o pričakovanjih, … Na prvem pogovoru otrok ali mladostnik predstavi svojo stisko in pričakovanja od KCM.

Strokovni delavec pa mu predstavi možne oblike pomoči, predstavi mu življenje v KCM in hišni red. Na podlagi vsega navedenega se otrok oz. mladostnik odloči, ali bo ostal v KCM, v primeru, ko sam poišče varen prostor. V primeru, ko sodišče sledi predlogu matičnega CSD, da je v danem trenutku za otroka najbolje umik iz matičnega okolja - se otroka oz. mladostnika namesti v KCM – ne glede na njegovo željo.

Prvi pogovor je namenjen predvsem razbremenitvi otroka ali mladostnika, možno pa je, da že naredimo individualni načrt obravnave otroka oz. mladostnika.

Pri našem delu je nujno potrebno vključiti otrokove starše in druge ustanove, v katere je le-ta vključen in mu lahko zagotovijo pomoč. O prihodu mladostnika, ki sam poišče pomoč pri nas najkasneje v  24 urah obvestimo starše  o namestitvi, saj se zavedamo, da vsak starš skrbi za lastnega otroka.

Celotna obravnava otroka ali mladostnika v KCM je namenjena postavitvi temeljev za reševanje nastale stiske in oblikovanju mreže pomoči družini. Pri svetovanju družini poskušamo izboljšati narušene odnose in družino usmeriti v ustanove, ki jim lahko nudijo nadaljnjo pomoč (CSD, Dispanzer za psihohigieno otrok in mladostnikov, …)

Življenje v KCM je vedno načrtovano skupaj z mladimi. Mladi redno obiskujejo osnovno šolo ali srednjo šolo in so vključeni v vse aktivnosti, ki so jih prej obiskovali, tako, da ne izgubijo stika s svojo socialno mrežo.

V načrtovani čas sodi:

  • delo in priprava na šolo,
  • svetovalni pogovori in delo na težavi,
  • družabni del (razne delavnice, socialne igre,…)

Nameščeni – po svojih sposobnostih, morajo skrbeti zase, za osebno higieno, za šolkso delo, sodelovati pri opravilih, ki se tičejo gospodinjstva (čiščenje in pospravljanje). Skupaj živimo kot družina, kjer vsakdo prevzame svoj del odgovornosti. S tem mladi pridobivajo nove delovne navade, pozitivne vzorce vedenja, občutek odgovornosti, skrbi za drugega, pripadnost, hkrati pa mu takšne aktivnosti omogočajo samopotrditev, deležni so pozitivnih izkušenj v odnosih z drugimi in si izboljšajo svojo samopodobo.

V okviru KCM so možne tudi kratkotrajne interventne namestitve.

Ob tem delu pa se veselimo sodelovanj s šolami in svetovalnimi službami. Z veseljem  se odzovemo vabilom na skupne sestanke na šolah, kjer so prisotni bodisi učenci in svetovalne delavke oz.delavci ali pa starši in razredniki. Veselimo se tudi vabila na razredne ure, kjer mladostnikom oz. učencem predstavimo našo hišo in dejavnosti v njej.

Dosegljivi smo na telefonski številki 02/534-85-82 ali na kcm.csdpomur@gov.si, na voljo smo otrokom, mladostnikom in  staršem, skrbnikom, ki se želijo pogovoriti, potrebujejo sogovornika, ki  jim bo prisluhnil, iščejo nasvet ali informacijo.

 

CENTER ZA SOCIALNO DELO POMURJE
KRIZNI CENTER ZA MLADE
Prešernova ulica 12
9000 Murska Sobota

T: 02 534 85-82
F: 02 535 85-83

E:
http://www.csd-ms.si

PREDSTAVITEV KRIZNEGA CENTRA ZA MLADE-za  objavo KCM