Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah