Kolesarska pot Gornja Radgona in obnova vozišč Mladinske ulice in Ceste na Stadion

datum: 27.10.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Kolesarska pot v Gornji Radgoni

Projekt »Kolesarske poti Gornja Radgona« je na podlagi uspešne kandidature na razpisu  Dogovor za razvoj regije (DRR) v letu 2020, pridobil sofinancerska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v višini 120.268,04 EUR – za namen spodbujanja multimodalne urbane mobilnosti. Vrednost projekta v celoti znaša 280.623,10 EUR.

Način izvedbe projekta je zato v pretežni meri podvržen pogojem sofinanciranja Evropskega sklada, obenem pa je bilo potrebno v načrtovanje in samo izvedbo projekta vključiti še vse ostale naloge, potrebne za izvedbo projekta v celoti.

Tako smo v letošnjem letu, meseca maja, izvedli javno naročilo, na podlagi katerega je bil izbran izvajalec, ki je v mesecu juliju pričel z deli obnove vozišča Mladinske ulice, in izvedel naslednja dela: sečnja in spravilo dreves, ureditev kolesarskega pasu na obeh straneh vozišča, rezkanje in preplastitev obstoječega vozišča, rekonstrukcija obstoječih pločnikov ter izvedba vertikalne in horizontalne prometne signalizacije.

Z izvedenimi posegi se je znatno povečala prometna varnost za vse udeležence v prometu zlasti za kolesarje. Ta bo še večja, ko bo dokončno obnovljena celotna trasa v okviru projekta, ki se tudi že izvaja. Gre za celovito rekonstrukcijo ceste na ulici Cesta na stadion in izvedbo kolesarskega pasu na vozišču, sočasno pa se bo ob navedeni cesti zamenjala tudi dotrajana kanalizacija in vodovod.

Po dokončanih postopkih nabave mladih dreves (treh vrst, primernejših za urbano okolje), ki so v teku, bomo drevesa še letos zasadili ob celotni trasi Mladinske ulice, kjer je bil izveden posek.

Kolesarska pot Gornja Radgona in obnova vozišč Mladinske ulice in Ceste na stadionKolesarska pot GR1Kolesarska pot GR2Kolesarska pot GR3

Članek je objavljen tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, oktober 2021