Prizidek k Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova

datum: 29.10.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

Gradnja prizidka za potrebe delovanja vrtca ter ureditev OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova

Za namen reševanja prostorske stiske enote vrtca in njihovo delovanje smo, po številnih aktivnostih v lanskem letu, nadaljevali z aktivnostmi v začetku letošnjega leta, ko je bil izdelan idejni projekt za gradnjo prizidka za potrebe vrtca v Negovi. Ta je bil podlaga za prijavo na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju od leta 2021 do 2024. Kljub temu, da na navedenem razpisu nismo bili uspešni, nadaljujemo z aktivnostmi v smeri priprave projekta za izdajo gradbenega dovoljenja (DGD) ter nato še pripravo projekta za izvedbo (PZI), ki bo podlaga za izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca del.

Ocenjena vrednost celotne investicije znaša 1.871.616,40 EUR, izvedena bo po fazah, in sicer: prva faza predvideva, že omenjeno, pripravo projekta DGD in PZI ter ureditev pritličja novega prizidka. V drugi fazi se predvideva ureditev nadstropja in strehe prizidka ter preureditev obstoječih prostorov vrtca. Tretja faza zajema zunanjo ureditev okolice vrtca, četrta faza pa preureditev vetrolova z odstranitvijo svetlobnega jaška. Zadnja – peta faza predvideva izvedbo novega prehoda med starim in novim delom šole, vključno s preureditvijo posameznih prostorov obstoječega objekta šole.

Prizidek k osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova

Prizidek k OŠ dr. A.T. Negovaprizidek k OŠ dr. A.T. Negova1

Članek je objavljen tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, oktober 2021.