Krožišče v centru mesta Gornja Radgona

datum: 30.10.2021

kategorija: Sporočilo za javnost

KROŽIŠČE V CENTRU MESTA GORNJA RADGONA

Semaforizirano križišče v centru mesta Gornja Radgona bo v letošnjem letu končno deležno prenove in preureditve v krožišče.

Na podlagi izdelane projektne dokumentacije, v prvi polovici letošnjega leta, je tako naročnik izgradnje Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), v mesecu septembru, že izvedla postopek javnega naročila za izbiro izvajalca del, kjer je bila, kot najugodnejši izvajalec, izbrana gradbena družba GMW d.o.o..

V sklopu izvedbe novega krožišča bo na novo izgrajena vsa komunalna infrastruktura (vodovod in kanalizacija ter postavitev novih svetilk javne razsvetljave), izveden pa bo tudi novi dovozni priključek do stavbe Panonska 2 – iz smeri spodnje avtobusne postaje, saj se bo obstoječi priključek zaradi izgradnje novega krožišča moral ukiniti. V središču novega krožišča je predvidena tudi postavitev dekorativne skulpture, v skladu z izdelano idejno zasnovo. V zaključni fazi je tudi urejevanje vseh potrebnih pogodb o odstopu zemljišč in služnostnih pogodb med Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo in vsemi fizičnimi in pravnimi osebami ter Občino Gornja Radgona, s katero je bil medtem že tudi sklenjen sporazum o sofinanciranju.

Na podlagi zadnjega obvestila s strani DRSI, se bodo gradbena dela izvedbe krožišča pričela že v letošnjem letu, in sicer v mesecu oktobru. V sklopu predmetne investicije bomo s finančnimi sredstvi proračuna občine, restavrirali in postavili na novo lokacijo tudi kužno znamenje. Postavljeno bo na zelenici med cesto in parkiriščem.

Krožišče v centru mesta Gornja Radgona

Članek je objavljen tudi v aktualnem GLASILU Občine Gornja Radgona, oktober 2021.  Objavljen članek lahko že dopolnimo z informacijo o poznejšem terminu predvidenega pričetka gradbenih del; ta se namreč  zamika v mesec december 2021, ko bodo predvidoma končana vsa dela v sklopu celovite obnove ceste na Mladinski ulici in ulici Cesta na stadion (obnova vozišč in vsa spremljajoča infrastruktura). Po navedenih cestah oz. ulicah bo v času izgradnje novega krožišča, urejen obvoz.