Sociala

V Gornji Radgoni ima sedež Center za socialno delo Gornja Radgona, ki pokriva celotno območje upravne enote Gornja Radgona in sicer občine Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici. Temeljni cilj njegovega delovanja je zagotoviti strokovno pomoč in nujne materialne vire za dostojno življenje ter omogočanje ohranitve človeškega dostojanstva posamezniku in njegovi družini v primerih, ko osnovne socialne varnosti ne morejo udejanjiti sami.

Za ljudi s posebnimi potrebami deluje Varstveno delovni center Murska Sobota enota Gornja Radgona

Starejšim osebam je od leta 2008 dalje na voljo Dom starejših občanov Gornja Radgona, katerega kapaciteta je 150 ljudi.

Na območju občine delujejo na področju socialnega varstva različna humanitarna društva.

Občina Gornja Radgona namenja sredstva preko Javnega razpisa za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Gornja Radgona (cca 40.000 EUR do leta 2020) in Javnega razpisa za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona (cca 40.000 EUR do leta 2020). Prav tako občina namenja sredstva za razvoj mladinskih programov preko Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona (cca 16.000 EUR do leta 2020).