Poročilo o opravljenem delu Odbora za mednarodno sodelovanje v letih 2007 – 2010

Odbor za mednarodno sodelovanje je na svoji 20. seji dne 13.10.2010 obravnaval in sprejel Poročilo o opravljenem delu Odbora za mednarodno sodelovanje v letih 2007 – 2010. Iz poročila izhaja, da so na podlagi zagotovljenih občinskih proračunskih sredstev na področju mednarodnega sodelovanja občine bili v obdobju 2007 – 2010 praviloma na podlagi predlogov Odbora za mednarodno sodelovanje realizirani različni dogodki in aktivnosti, prioritetno pa se je nadaljevalo sodelovanje s partnerskim mestom Bruchsal-Helmsheim v Nemčiji ter pobrateno občino Mladenovac v Srbiji.

POROČILO o opravljenem delu Odbora za mednarodno sodelovanje v letih 2007 – 2010 (PDF)