Prejemniki priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2017

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), 3. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2016) in na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne, 28.08.2017, je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 20. redni seji, dne 28.09.2017 sprejel

S K L E P
o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2017

Občinski svet Občine Gornja Radgona podeljuje priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2017, kot sledi:

  • Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli g. Francu HOZJANU, in sicer za njegovo življenjsko delo na področju kulture, izobraževanja in drugih področjih dela.
  • Zlati grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Mirku FERENCU, in sicer za njegovo dolgoletno delo na področju prostovoljstva in humanitarnih dejavnosti in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
  • Srebrni grb Občine Gornja Radgona se podeli mag. Nataši LORBER, in sicer za dolgoletno delo na področju prostovoljstva v Občini in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
  • Bronasti grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Milanu BRENČIČU, in sicer za dolgoletno delo na področju prostovoljstva in humanitarnih dejavnosti ter kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
  • Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju RADGONSKE GORICE, Gornja Radgona, d.d., za večletne uspehe trajnega pomena na področju gospodarstva v Občini.
  • Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju ELRAD International d.o.o., za večletne uspehe trajnega pomena na področju gospodarstva v Občini.
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli mag. Saši BEZJAK, in sicer za večletno delo na področju prostovoljstva v kulturi ter kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli dijakinji Tami ŠČANČAR, in sicer za dosežke in uspehe na področju športne dejavnosti ter kot vzpodbuda za uspešno delo še naprej.
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli Študentsko mladinskemu klubu KLINKA Gornja Radgona, in sicer za uspešno delo pri izvajanju mladinske aktivnosti širšega pomena ter kot vzpodbuda za nadaljnje delo.

 

FOTOGALERIJA: Slavnostna akademija ob občinskem prazniku - 1. 10. 2017