Prejemniki priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2016

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015), 3. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 3/2016) in na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne, 18. 8. 2016, je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 14. redni seji, dne 09.09.2016, sprejel

S K L E P
o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2016

Občinski svet Občine Gornja Radgona podeljuje priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2016, kot sledi:

  • Zlati grb Občine Gornja Radgona se podeli ge. Davorki MAKOVEC, in sicer za njeno dolgoletno delo na področju prostovoljstva, civilne zaščite ter na področju dela nujne medicinske pomoči.
  • Srebrni grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Jožetu PAJEKU, in sicer za dolgoletno delo na področju prostovoljstva in humanitarnih dejavnosti v Občini in kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
  • Bronasti grb Občine Gornja Radgona se podeli g. Miranu JAUŠOVCU, in sicer za dolgoletno delo na področju prostovoljstva in humanitarnih dejavnosti kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
  • Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju ROSENBAUER Slovenija d.o.o. in direktorju g. Marjanu CVIKLU, za večletne uspehe trajnega pomena na področju gospodarstva v Občini.
  • Plaketa občine za dosežke v gospodarstvu se podeli podjetju ARCONT d.d. in direktorju Branku KURBUSU, za večletne uspehe trajnega pomena na področju gospodarstva v Občini.
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli g. Francu DOMAJNKU, in sicer za dolgoletno delo  na področju prostovoljstva ter kot vzpodbuda za nadaljnje delo.
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli Rdečemu križu Slovenije – OZ Gornja Radgona, in sicer za dosežke in uspehe na področju humanitarne dejavnosti ter kot vzpodbuda za uspešno delo še naprej.
  • Listina Občine Gornja Radgona se podeli Združenju šoferjev in avtomehanikov Gornja Radgona, in sicer za uspešno delo na področju prostovoljstva pri izvajanju izobraževalnega dela ter kot vzpodbuda za nadaljnje delo.



FOTOGALERIJA: Slavnostna akademija ob občinskem prazniku - 1. 10. 2016