Prejemniki priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2009

Na podlagi 7. in 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) in 11. člena Odloka o podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 8/97, 22/99) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 21. redni seji, dne 28.09.2009 sprejel naslednji
 

S K L E P
o podelitvi priznanj Občine Gornja Radgona za leto 2009
 

Na podlagi predloga Komisije za priznanja, pohvale in nagrade Občinskega sveta Občine Gornja Radgona z dne 31. 8. 2009, se podelijo priznanja Občine Gornja Radgona za leto 2009 kot sledi:

  • NAGRADA AKADEMIKA DR. ANTONA TRSTENJAKA se podeli g. Branku KLUNU
  • ZLATI GRB OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2009 se podeli g. Zlatku ERLIHU
  • SREBRNI GRB OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2009 se podeli g. Zvonku GREDARJU
  • BRONASTI GRB OBČINE GORNJA RADGONA ZA LETO 2009 se podeli g. Danilu RAJHU
  • LISTINA OBČINE GORNJA RADGONA se podeli g. Jožefu MARUŠIČU